top of page
familjehuset_illustration.png
Vi vill förflytta människor från utanförskap till innanförskap, från beroende till delaktighet och ansvar, skapa ett samhälle där unga bidrar med sina inneboende talanger och resurser
miljöbild.jpg

Om oss

Familjehuset.com kommer att arbeta med förebyggande insatser för ungdomar mellan 12 och 20 år som är i riskzonen för någon form av utanförskap, men som ännu inte hamnat i exempelvis kriminalitet eller drogmissbruk. Målet är att få ungdomarna att bli behöriga till gymnasiets nationella program och få godkända betyg i gymnasiet för att ta sig vidare till studier eller arbete. Vi gör detta genom att skapa en trygg familjeliknande plats, där ungdomarna kommer att få läxhjälp och utbildning i bland annat konflikthantering och självkännedom. Familjehuset.com erbjuder en unik helhetslösning, där allt sker under samma tak. Förutom själva verksamheten i den fysiska lokalen vill vi göra en nationell samhällsinsats där våra medarbetare finns ute på företag och skolor runtom i Sverige och kostnadsfritt erbjuder utbildning i att bygga goda kulturer, jobba med gemensamma grundvärderingar och stärka självkänsla och egenvärde. Familjehuset.com är en ideell förening men har som avsikt att på sikt bedrivas som en stiftelse!

En människa som har huvudet precis ovanför vattenytan

kan bara fokusera på överlevnad. Det är på det sättet många av våra ungdomar idag lever. Familjehuset kommer vara platsen där de kan gå iland och hitta den stabilitet och trygghet som gör att de kan börja bygga upp ett liv med mål och mening.

citattecken_F_2.png

Av 300 unga hamnar 25

i utanförskap

 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

citattecken_F_4.png

Nu har du möjlighet att engagera dig och bidra till en nationell samhällsinsats för barn och unga i utanförskap med hjälp av familjehuset.com som startar sin verksamhet 2024

Vi tror på samarbete och förebyggande arbete mellan goda resurser och verksamheter som redan finns i samhället för att stärka psykologisk trygghet, emotionell intelligens, självledarskap, självkänsla och egenvärde hos unga.

“Jag kommer själv ifrån en familj med två kulturer där min pappa kom ifrån ett annat land. Jag har av egen erfarenhet upplevt problematiken med ny kultur, språk, levnadssätt och svårigheten med integration om man inte får den förståelse och insläpp man behöver för att komma in i samhället. Det är en av anledningarna till att jag ser det som en livsuppgift att få arbeta med att utveckla metoder som motverkar utanförskap”

Sofia Andersson Frindi, 

Initiativtagare till Familjehuset

Sofia_Andersson_Frindi_familjehuset.com.jpg

Följ oss i

våra sociala kanaler

bottom of page