top of page
familjehuset_illustration.png
Vi vill förflytta människor från utanförskap till innanförskap, från beroende till delaktighet och ansvar, skapa ett samhälle där unga bidrar med sina inneboende talanger och resurser

En människa som har huvudet precis ovanför vattenytan

kan bara fokusera på överlevnad. Det är på det sättet många av våra ungdomar idag lever. Familjehuset kommer vara platsen där de kan gå iland och hitta den stabilitet och trygghet som gör att de kan börja bygga upp ett liv med mål och mening.

citattecken_F_2.png

Av 300 unga hamnar 25

i utanförskap

 

Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

citattecken_F_4.png

Nu har du möjlighet att engagera dig och bidra till en nationell samhällsinsats för barn och unga i utanförskap med hjälp av familjehuset.com som startar sin verksamhet hösten 2023

 Vi tror på samarbete och förebyggande arbete mellan goda resurser och verksamheter som redan finns i samhället för att stärka psykologisk trygghet, emotionell intelligens, självledarskap, självkänsla och egenvärde hos unga. 

“Jag kommer själv ifrån en familj med två kulturer där min pappa kom ifrån ett annat land. Jag har av egen erfarenhet upplevt problematiken med ny kultur, språk, levnadssätt och svårigheten med integration om man inte får den förståelse och insläpp man behöver för att komma in i samhället. Det är en av anledningarna till att jag ser det som en livsuppgift att få arbeta med att utveckla metoder som motverkar utanförskap”

Sofia Andersson Frindi, 

Initiativtagare till Familjehuset

Sofia_Andersson_Frindi_familjehuset.com.jpg

Följ oss i

våra sociala kanaler

bottom of page