top of page
 Alla unga ska ges möjlighet att bidra till samhället med sina unika talanger och resurser. Vi ger unga framtidstro, hopp och mening med sina liv och stöd för att kunna gå ut skolan med behöriga betyg och därmed förbereda sig för ett kommande yrkesliv!
karta_projektbeskrivning_familjehuset (1).png

Så här jobbar vi

Vi riktar i huvudsak in oss på barn och unga från 12 år till 20 år men också på deras föräldrar.

Vi erbjuder  undervisning och stöd i svenska, matematik, engelska och samhällsorienterande ämnen för barn och unga. Undervisningen sker i våra lokaler av utbildade legitimerade lärare.

Vi erbjuder praktik för gymnasieungdomar och yrkesvägledning. Dessutom kommer vi tillsammans med coacher från LENZO och med våra egna socionomer att utbilda dem i konflikthantering, mindfulness, stresshantering och självkännedom.

Vi kommer också att erbjuda familjenätverk som våra utbildade socionomer ansvarar för där vi erbjuder språkträning för dem som behöver men framförallt samtal och delande av kunskap om tonåringars situation och hur samhället fungerar och vilka resurser som finns för föräldrar och familjer.


Vi erbjuder fritidsaktiviteter via vårt samarbete med de större idrottsföreningarna i staden liksom via samarbete med kulturskolan och andra fritidsföreningar.

Här finns vi

pin.png
Verksamheten planerar att starta i Biskopsgården, Göteborg 2024 för att sedan finnas på plats i fler områden i Sverige. Vill du redan nu vara med i uppstarten av att implementera Familjehuset.com på fler platser, ta gärna kontakt via vår kontaktsida.
miljöbild_biskopsgården_familjehuset.com.jpg
sofia_tonåringar.jpg

Det här kan du göra

Vi kommer att behöva volontärer som kan hjälpa till med ungdomarnas studier och se till att de får den omsorg som en familj och ett hem ska erbjuda. Det kan också handla om att laga mat, baka, städa och se till att det är hemtrevligt. Åka med på träningar och matcher. Vara den vuxne som kan finnas med och sälja korv när fotbollslaget har hemmamatch eller följa med på scouthajk. Vi kommer att behöva vuxna som kan finnas där när någon behöver samtala om livet och om framtiden och vi behöver dig som vill hjälpa till med läxorna. 

Om du inte kan ge av din tid kanske du kan ge ett ekonomiska bidrag och då verksamheten bygger på just enskilda gåvor från företag och privatpersoner så tar vi tacksamt emot det du kan ge. Alla pengar går direkt in i verksamheten.

bottom of page